PROIEKTUA: LANDARE AUTOKTONOEN MINTEGIA
Hitzarmen mota: Lursailaren lagapen tenporala.
Jabea: Victoriano Cimarro.
Kokapena: Oromiño (Iurreta).
Jarduerak: Zuhaitz eta zuhaixka autoktonoen (haritzak, arteak, lizarrak, urkiak, haltzak, oilakaranak, elorri zuriak...) hazien bilketa, aukeraketa eta ereintza.
Finantziazioa: Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitatearen Zuzendaritzak emandako subentzioa.