PROIEKTUA: “EL POZORRO” ETA “PERTUNI” EREMUETAKO HARIZTIAREN BERRESKURAPENA
Hitzarmen mota: Erabiltzeko lagapena.
Jabeak: Ana Rosa Arnaiz eta Begoña Miñambres
Kokapena: Bº El Escobal (Galdames)
Jarduerak: Eukaliptoen eta sasiakazien ezabapena. Sasi-garbitzea.
Azalera: 1 Ha.