Kontaktua
Bazkidea egin
Erdaraz Ingeleraz Sarrera | Programak | Finantziazioa | Jarduerak | Berriak | Loturak Eskubide bereiziak
AQUA PROGRAMA
Programetara itzuli
EGUNGO EGOERA BALDATIKA PROIEKTUA ATXAGA PROIEKTUA
EGUNGO EGOERA
Hezeguneak (padurak, ibaiak, aintzirak, urmaelak,...) ingurugiro ahulak dira, gainazalaren sustsiketa zuzenen (lehorketak) zein baldintza naturalen aldaketen (uren kutsadura, ubideratzeak, ...) ondorioz. Gainera, erabateko gainbeheran dauden animalia eta landareentzat oinarrizko ekosistemak dira, nazio zein nazioarte mailan, horregatik bere kontserbazioa aipatutako izaki bizidunen etorkizuna bermatzeko aukera bakarra da.


Euskal Herriak azken bi mendeetan antzinako kostaldeko hezeguneen gainazalaren erdia galdu du, eta bere ibai eta baita erretenei lotutako ekosistema zingiratsuen portzentaia handi bat ere.
Aqua programa euskal hezeguneen egoera hobetzeko diseinatu da, andeatutako eremuak zaharberrituz, ingurugiro zingiratsu berriak eratuz eta jadanik esistitzen direnak kontserbatuz.
Goruntz
BALDATIKA PROIEKTUA
Modu iraunkorrean urez betetako ingurugiro akutikoen hedadura txikia eta gizakiaren gehiegizko presioa dira Urdaibaiko Biosfera Erreserbako padurekin lotutako fauna urtarraren ugaritasuna eta aniztasuna mugatzen duten faktore garrantzitsuenetako batzuk.
Baldatika proiektua XX. mendearen hasieran eman zen trenbidearen eraikuntza eta Gernikako Itsasadarraren kanalizazioaren ondorioz hondatu eta itxitako meandro baten ibai eta marearteko dinamikaren berriztapen partzialean datza. Honek ekarriko dituen onuren artean azpimarragarriak dira hegazti, anfibio eta ornogabeen aniztasunaren hobekuntza eta kontserbazioa eta hegazti-fauna migratzaile eta hibernatzaileari harrera egiteko gaitasunaren areagotzea.

Proiektua idazketa fasean dago eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatuak finantziatzen du.
ATXAGA PROIEKTUA
Bacharis Halimifolia XX. Menderaren erdialdean lorezaintzarako landatutako aleetatik eratorri eta padura kantauriarretan kokatutako zuhaixka iparramerikar bat da. Dibertsitate botanikoa murriztu, paduren lohiz betetze prozesuak azkartu eta fauna urtarrarentzako habitata murrizten duten duten eraketa trinkoak osatzen dituzte.

Atxaga proiektua Urdaibaiko Biosfera Erreserbako paduran 6 Ha-ko azalera duen eremutik espezie inbaditzaile honen ezabaketa mekanikoan eta birkolonizazioa ekiditeko ondoren lursail hori urez betetzean datza. Erreserban zuhaixkaren hedadura murrizteaz gain, fauna urtarraren habitaterako onura ekarriko du (Ur-ipurtatsa, Lezkari Karratxina, San Antongo Igeltxoa, ...).

Proiektua idazketa fasean dago. Finantziaziorako fondo propioak eta Caixa de Catalunyaren Territori i Paisatge Fundazioaren laguntza ditugu.
Goruntz
• Posta Kutxa 172, Gernika 48300 Bizkaia • 94 405 21 86 - 606 14 18 37 •