Kontaktua
Bazkidea egin
Erdaraz Ingeleraz Sarrera | Programak | Finantziazioa | Jarduerak | Berriak | Loturak Eskubide bereiziak
QUERCUS PROGRAMA
Programetara itzuli
EGUNGO EGOERA JABEEN SAREA MINTEGIA
EGUNGO EGOERA
Baso atlantikoak euskal ekosistema urrienetakoak dira. Mendeetan zehar aurrera eramandako giza, abeltzantza, nekazaritza, baso, hirigintza, ... ekintza ezberdinek antzina mendiak eta bailarak estaltzen zituzten kostaldeko harizti, pagadi eta artadien lurrazala apurka-apurka murrizten joan dadila eragin dute. Izan ere, Euskal Autonomi Erkidegoko baso autoktonoek estali dezaketen eremuaren %20-a baino ez dute okupatzen. Quercus robur motako hariztien egoera dramatikoa da, jada jatorrizko lurrazalaren %95-a galdu baitute.


Egoera honetan FUNDACIÓN URDAIBAI-k QUERCUS PROGRAMA jartzen du martxan, baso autoktonoa berreskuratu edota kontserbatzeko helburuarekin, jatorrizko landaredia berrezarriz (edo bere kasua bada kontserbatuz), horrek bere onurak ekarriko dituelarik: lurzoruaren babesa, dibertsitate biologikoaren mantenimendua, paisaiaren naturaltasunean laguntzea... Horretarako lursailen kudeaketan parte hartzen dugu berauek erosiz edo beren jabeekin lagapen hitzarmenak eginez.
HARIZTI ATLANTIKOAK:
BANAKETA POTENTZIALA EGUNGO BANAKETA
Goruntz
JABEEN SAREA
Euskal baso autoktonoak berreskuratu eta kontserbatzeko proiektuak martxan jartzean kontuan hartu beharra dago landa-eremuetako jabetza pribatuen portzentaia altua eta bere zatiketa handia. Egoera honen ondorioz, jarduteko modu egoki bat lursailetako jabeen lankidetza lortzea da. Beraz, garrantzitsua da lursail berreskuragarri edota birsorgarrien jabeak erakartzea, tartean masa zaharrak, birkolonizazio prozesu naturalean dauden unadak, lehenago baso-ustiapenera bideraturik zeuden lursailak edo abandonatutako larreak daudelarik. Horrela, lan-tresna bikaina da baso helduen edo basoaren jalkitzea lortu nahian erabili daitezkeen lursailen jabeen sare bat eratzea. Lursailaren maneiua beronen zaintza erregimenean egiten da. Hau da, lursailaren jabetza zaharra mantentzen da baina FUNDACIÓN URDAIBAIri lagatzen zaio beronen kudeaketa, elkarlanerako hitzarmen bat sinatuz.
MINTEGIA
Baso autoktonoen berreskurapena lortzeko modua segida ekologiko baten alde lan egitea da, izan ere normalena eta gizabanakoaren ekintzarik gabe, aitzindaria den sastrakatik zurezko formazio helduago eta anitzago baterako trantsizioa gertatzea da. Azken batean, erabili beharreko teknikak prozesu natural bati mesede egiten dio eta bizkortu egiten du, aurretiaz esistitzen den landarediarengan ahalik eta gutxien eraginez basoa lehenera ekartzeaz gain.

Horretarako, beharrezkoa da landaredi autoktonoa izatea; izan ere, eraberritu nahi den lurraldeko espezie eta aleen erabilerak landareen egokitzea bermatzen du eta biodibertsitate genetikoaren kontserbaziorako neurri bat da. Horrela, FUNDACIÓN URDAIBAItik jarduera-eremu bakoitzean mintegi propio bat eratzea planteatzen dugu, non lurralde honetan modu naturalean agertzen diren zuhaitz eta zuhaixka-erako baso-espezie adierazgarrienak ernetzen diren. Haziak guk aukeratu, bildu eta tratazen ditugu, horrela bere jatorria eta kalitatea bermatuz.
Goruntz
• Posta Kutxa 172, Gernika 48300 Bizkaia • 94 405 21 86 - 606 14 18 37 •